เทียนแผ่น (ขาว-เหลือง),เทียนหอมตราเต่ามังกร NO.5 ขาวเหลืองแดง

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

เทียนแผ่น (ขาว-เหลือง) ,เทียนหอมตราเต่ามังกร NO.5 ขาวเหลืองแดง, จำหน่ายเทียนแผ่น เต่ามังกร (ประเทศไทย) บจก.

เทียนแผ่น ขายส่งเทียนแผ่น สีขาว สีเหลือง

 

เทียนไขเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการให้แสงสว่าง ต่อมาเทียนไขได้ถูกทดแทนด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงสว่าง จากกระแสไฟฟ้า ทำให้บทบาทเทียนไขที่มีต่อชีวิตประจำวันของผู้คนลดน้อยลง และเปลี่ยนสถานะจากสิ่งของจำเป็นไปเป็นสิ่งของตกแต่ง ซึ่งทำให้มีการพัฒนาทางด้านรูปแบบสีสันของเทียนให้มีความสวยงามมากขึ้น 

 

 

 

ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงจากเทียนที่ให้แสงสว่างธรรมดามาผสมกลิ่นหอม ประเภทต่างๆ เพิ่มลงไป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยการนำกลิ่นสมุนไพรต่างๆ เช่น กลิ่นตะไคร้หอม มะกรูด มะนาว อบเชย เป็นต้น เข้ามาผสมและมีวัตถุประสงค์ในการใช้สอยเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อประโยชน์ในการบำบัดทางด้านจิตใจ และอารมณ์ของคนในสังคมในปัจจุบันที่เกิดภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ค่อนข้าง สูง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในลำดับต่อมา ซึ่งการนำกลิ่นหอมเข้ามาบำบัดจะทำให้สภาวะร่างกายเกิดการผ่อนคลายสามารถนอน หลับพักผ่อนได้ง่ายขึ้น และบางกลิ่นจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายมีความกระตือรือร้น กระฉับ กระเฉงพร้อมที่จะทำงานหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างสดชื่นขึ้น